Чернівецька область приєдналася до платформи співпраці, що популяризує європейську систему цінностей

Чернівецька область приєдналася до платформи співпраці, що популяризує європейську систему цінностей

16.10.2020, 14:56

Чернівецька область приєдналася до макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону

Створюється платформа співпраці, що популяризує європейську систему цінностей.

макрорегіональні стратегії допомагають долати спільні виклики для конкретних територій. А шляхом спільного використання потенціалу сприяють досягненню територіальної згуртованості між державами і регіонами.

Водночас регіональні і локальні органи влади відіграють ключову роль у популяризації демократії, просуванню децентралізації та розвитку місцевого і регіонального самоврядування.

Стратегії стають інструментом низової активності територіальної взаємодії і ґрунтуються на залученні регіональних і локальних суб'єктів та громадянського суспільства. Створюється платформа співпраці, що популяризує європейську систему цінностей, зміцнення принципів демократії та підвищення стандартів управління регіональним розвитком, у тому числі розвиток моделі багаторівневого управління.

Карпати займають площу 190 тисяч квадратних кілометрів, що робить їх після Альп другою за площею гірською територією Європейського континенту.

Унікальні ресурси Карпат -- такі, як природні багатства, багатокультурна спадщина, люди, все це дає великий шанс на спільну діяльність на користь більш динамічного, стійкого і сталого суспільно-економічного розвитку цього регіону.

Це ресурс європейської спадщини, який слід зберегти для майбутніх поколінь. Що зобов'язує до пошуку відповідальних шляхів економічного розвитку, які дозволяють зберігати і захищати цю спадщину. Тож необхідною є координація діяльності в цій сфері суб_єктів на всіх рівнях управління з урахуванням транскордонного характеру екологічної проблематики.

За результатами зустрічі українські регіони підписали Спільну резолюцію. Документ щодо підтримки створення Європейської макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону схвалили Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька області.

У ньому, зокрема, записано:

«Усвідомлюючи важливість забезпечення сталого розвитку громад, відповідно до стратегічних цілей держави та європейського вектора геополітики України Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області підтримують ініціативу створення Макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону;

підкреслюють, що Макрорегіональна стратегія доповнить інші ініціативи та існуючі в Україні стратегії, концепції і програми, які впроваджуються на різних управлінських рівнях і спрямовані на активізацію та економічний розвиток Карпатського регіону при збереженні цінностей навколишнього середовища;

наголошують на важливості впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами Карпатського регіону за басейновим принципом, включаючи поліпшення екологічного стану водних об'єктів, очищення та регулювання русла річок, а також недопущення негативного впливу на складові довкілля Карпатського регіону та екосистему в цілому;

стверджують про необхідність стратегічного бачення та координації дій у межах Карпатського регіону для вирішення проблематики в соціальній сфері та покращення якості життя населення, зокрема шляхом надання базових публічних послуг, у першу чергу забезпечення доступу до освіти, охорони здоров_я і соціальної адаптації;

вважають, що партнерство в рамках Макрорегіональної стратегії дозволить забезпечити ефективне використання специфічного ендогенного потенціалу гірських районів та реалізувати спільні великомасштабні проекти, які стануть рушійною силою для подальшого соціально-економічного розвитку і сприяння транскордонному співробітництву;

підтримують висновок Європейського комітету регіонів щодо Макрорегіональної стратегії для Карпатського регіону, ухвалений у Брюсселі 4 грудня 2019 року».

1